các anh chị giúp em với ạ em hứa 5sao em cần gấp lắm tính các tích sau : a)5xy.(-2bx ²y) b)(-4/5ab ²c).(-20a ∧4 bx) c)2 ³abc.1/4a ²bc ³ d)a ³b ³.a ².

By Caroline

các anh chị giúp em với ạ em hứa 5sao em cần gấp lắm
tính các tích sau :
a)5xy.(-2bx ²y)
b)(-4/5ab ²c).(-20a ∧4 bx)
c)2 ³abc.1/4a ²bc ³
d)a ³b ³.a ².b ² c

0 bình luận về “các anh chị giúp em với ạ em hứa 5sao em cần gấp lắm tính các tích sau : a)5xy.(-2bx ²y) b)(-4/5ab ²c).(-20a ∧4 bx) c)2 ³abc.1/4a ²bc ³ d)a ³b ³.a ².”

 1. Đáp án:a) -10bx^3y^2

                 b) 4a^5b^3cx

                  c) 2a^3b^2c^3

                   d) a^5b^5c

   

  Giải thích các bước giải:

  Trả lời

Viết một bình luận