các anh chị giúp em với em hứa 5sao ạ khó quá tính các tích sau : a/2ab.4/3a ²b ∧4 .7abc b/2x.(-4xy).(8x ²y ³) c/(-1,5ab ²).1/4bc.a ²b d/1/2 abc.4ab ³

By Sarah

các anh chị giúp em với em hứa 5sao ạ khó quá
tính các tích sau :
a/2ab.4/3a ²b ∧4 .7abc
b/2x.(-4xy).(8x ²y ³)
c/(-1,5ab ²).1/4bc.a ²b
d/1/2 abc.4ab ³c.ab ²c.bc ²

0 bình luận về “các anh chị giúp em với em hứa 5sao ạ khó quá tính các tích sau : a/2ab.4/3a ²b ∧4 .7abc b/2x.(-4xy).(8x ²y ³) c/(-1,5ab ²).1/4bc.a ²b d/1/2 abc.4ab ³”

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a)\\
  2ab.\frac{4}{3}{a^2}{b^4}.7abc\\
   = \left( {2.\frac{4}{3}.7} \right).\left( {a.{a^2}.a} \right).\left( {b.{b^4}.b} \right).c\\
   = \frac{{56}}{3}.{a^4}.{b^6}.c\\
  b)\\
  2x.\left( { – 4xy} \right).\left( {8{x^2}{y^3}} \right)\\
   = \left( {2.\left( { – 4} \right).8} \right).\left( {x.x.{x^2}} \right).\left( {y.{y^3}} \right)\\
   =  – 64.{x^4}.{y^4}\\
  c)\\
  \left( { – 1,5a{b^2}} \right).\frac{1}{4}bc.{a^2}b\\
   =  – \frac{{15}}{{10}}.\frac{1}{4}.\left( {a.{a^2}} \right).\left( {{b^2}.b.b} \right).c\\
   =  – \frac{3}{8}{a^3}.{b^4}.c\\
  d)\frac{1}{2}abc.4a{b^3}c.a{b^2}c.b{c^2}\\
   = \frac{1}{2}.4.\left( {a.a.a} \right).\left( {b.{b^3}.{b^2}.b} \right).\left( {c.c.c.{c^2}} \right)\\
   = 2{a^3}{b^7}.{c^5}
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận