Công thức quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là

By Charlie

Công thức quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là

0 bình luận về “Công thức quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là”

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Công thức tính quãng đường đi được: S = v0.t + 1/2.a.t^2(m).

  Chuyển động thẳng nhanh dần đều thì a.v > 0

  Chuyển động thẳng chậm dần đều thì a.v < 0.

  Quãng đường đi được trong chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số bậc 2.

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Công thức tính quãng đường đi được: S = v0.t + 12.a.t2 (m).

  Chuyển động thẳng nhanh dần đều thì a.v > 0

  Quãng đường đi được trong chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số bậc 2

  Trả lời

Viết một bình luận