CÁC BẠN GIẢI RA GIÚP MÌNH VỚI Ạ MIK CẢM ƠN Câu 19: Cho 2,4 gam một kim loại M hóa trị II tác dụng vừa đủ với 1,344 lít khí Cl2 (đktc). Kim

Photo of author

By Cora

CÁC BẠN GIẢI RA GIÚP MÌNH VỚI Ạ
MIK CẢM ƠN
Câu 19: Cho 2,4 gam một kim loại M hóa trị II tác dụng vừa đủ với 1,344 lít khí Cl2 (đktc).
Kim loại M là :
A. Cu B. Mg C. Zn D. Ca
Câu 20: Cho 1,92 gam kim loại M hóa trị II tác dụng vừa đủ với 0,896 lít khí O2 ở đktc. Kim
loại M là:
A. Zn B. Mg C. Ca D. Cu

0 bình luận về “CÁC BẠN GIẢI RA GIÚP MÌNH VỚI Ạ MIK CẢM ƠN Câu 19: Cho 2,4 gam một kim loại M hóa trị II tác dụng vừa đủ với 1,344 lít khí Cl2 (đktc). Kim”

 1. Đáp án:

   19 D

  20 B

  Giải thích các bước giải:

   19)

  M+Cl2->MCl2

  nM=nCl2=1,344/22,4=0,06 mol

  MM=2,4/0,06=40 g/mol

  => M là Ca

  20)

  2M+O2->2MO

  nO2=0,896/22,4=0,04 mol

  =>nM=0,08 mol

  MM=1,92/0,08=24 g/mol

  => M là Mg

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   19.

  PTPU: M+Cl2–>MCl2

  nCl2=1,344/22,4=0,06mol

  theo pt: nM=nCl2=0,06mol

  =>MM=2,4/0,06=40g/mol

  =>M là Ca

  20.

  PTPU : 2M+O2–>2MO

  nO2=0,896/22,4=0,04mol

  theo pt : nM=2nO2=0,08mol

  =>MM=1,92/0,08=24g/mol

  =>M là Mg

Viết một bình luận