các quốc gia đông nam á cổ được hình thành như thế nào?

Photo of author

By Alice

các quốc gia đông nam á cổ được hình thành như thế nào?

0 bình luận về “các quốc gia đông nam á cổ được hình thành như thế nào?”

  1. Đáp án:

    Ngay từ thời đại đồ đá, người ta đã tìm thấy dấu vết cư trú của con người ở hầu khắp các nước Đông Nam Á. Đến những thế kỉ đầu Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng rộng rãi đồ sắt. Cũng chính vào thời điểm này, các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á bắt đầu xuất hiện.

    vote cho mik nha

Viết một bình luận