1 tụ điện phẳng trong không khí được tích điện đến Q= 30microC bởi nguồn có U= 40V Khi cường độ điện trường giữa 2 bản tụ = 22500 V/m thì không khí tr

Photo of author

By Gianna

1 tụ điện phẳng trong không khí được tích điện đến Q= 30microC bởi nguồn có U= 40V
Khi cường độ điện trường giữa 2 bản tụ = 22500 V/m thì không khí trở nên dẫn điện. Hỏi có thể mắc tụ vào nguồn có hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu để tụ k bị hỏng? Khi đó, điện tích lớn nhất mà tụ tích đc là bao nhiêu biết khoảng cách giữa 2 bản tụ là 0,5cm

0 bình luận về “1 tụ điện phẳng trong không khí được tích điện đến Q= 30microC bởi nguồn có U= 40V Khi cường độ điện trường giữa 2 bản tụ = 22500 V/m thì không khí tr”

 1. Đáp án:

  $U_{max}$ =112,5 V

  $Q_{max}$ = 8,4375.$10^{-5}$ C

  Giải thích các bước giải:

  Điện dung của tụ điện:

  C = $\frac{Q}{U}$ =$\frac{30.}{40}$ $10^{-6}$ = 7,5.$10^{-7}$

  Khi cường độ điện trường giữa 2 bản tụ = 22500 V/m thì không khí trở nên dẫn điện, nghĩa là $E_{max}$ = 22500 V/m

  Ta có $U_{max}$ = $E_{max}$.d = 22500.0,5. $10^{-2}$ =112,5 V

  Do đó, điện tích lớn nhất mà tụ tích được

  $Q_{max}$ = C.$U_{max}$ = 7,5.$10^{-7}$.112,5 = 8,4375.$10^{-5}$ C

Viết một bình luận