1 tụ điện phẳng trong không khí được tích điện đến Q= 30microC bởi nguồn có U= 40V Khi cường độ điện trường giữa 2 bản tụ = 22500 V/m thì không khí tr

Photo of author

By Gianna

1 tụ điện phẳng trong không khí được tích điện đến Q= 30microC bởi nguồn có U= 40V
Khi cường độ điện trường giữa 2 bản tụ = 22500 V/m thì không khí trở nên dẫn điện. Hỏi có thể mắc tụ vào nguồn có hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu để tụ k bị hỏng? Khi đó, điện tích lớn nhất mà tụ tích đc là bao nhiêu biết khoảng cách giữa 2 bản tụ là 0,5cm
Leave a Comment