Cân bằng phương trình giùm mình ạ FeS + O2—–> Fe2O3 + SO2

By Ximena

Cân bằng phương trình giùm mình ạ
FeS + O2—–> Fe2O3 + SO2
Viết một bình luận