Cân bằng phương trình giùm mình ạ FeS + O2—–> Fe2O3 + SO2

Photo of author

By Ximena

Cân bằng phương trình giùm mình ạ
FeS + O2—–> Fe2O3 + SO2

0 bình luận về “Cân bằng phương trình giùm mình ạ FeS + O2—–> Fe2O3 + SO2”

Viết một bình luận