Câu 1: a. Viết phương trình phản ứng (nếu có) của O2 với các chất: P, SO2, CH4, Fe. b. Hãy phân loại và gọi tên các oxit sau đây: SO2, Na2O, Fe2O3,P2O

Photo of author

By Eden

Câu 1:
a. Viết phương trình phản ứng (nếu có) của O2 với các chất: P, SO2, CH4, Fe.
b. Hãy phân loại và gọi tên các oxit sau đây: SO2, Na2O, Fe2O3,P2O5.
Câu 2:
Đốt cháy hoàn toàn một miếng nhôm trong bình đựng 3,36 lít khí oxi (đktc) thu được nhôm oxit.
a. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành.
b. Nếu dùng 2,7g nhôm phản ứng với lượng khí oxi trên thì chất nào còn dư sau phản ứng ? Dư bao nhiêu gam?
Câu 23:
Đốt cháy hết 5,4g kim loại Y hóa trị III trong oxi thu được 10,2g oxit. Tìm tên kim loại Y.
Giúp m với !!!

0 bình luận về “Câu 1: a. Viết phương trình phản ứng (nếu có) của O2 với các chất: P, SO2, CH4, Fe. b. Hãy phân loại và gọi tên các oxit sau đây: SO2, Na2O, Fe2O3,P2O”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1/

  a/

  4P+5O2=2P2O5

  2SO2+O2=2SO3

  CH4+2O2=CO2+2H2O

  3Fe+2O2=Fe3O4

  b/

  Oxit axit: SO2, P2O5

  SO2:lưu huỳnh đioxit

  P2O5: điphotpho pentaoxit

  Oxit bazo: Na2O, Fe2O3

  Na2O: Natri oxit

  Fe2O3: Sắt III oxit

  2/

  4Al+3O2=2Al2O3

           0,15       0,1

  nO2=3,36/22,4=0,15mol

  a/ mAl2O3=102.0,1=10,2g

  b/ 

  4Al+3O2=2Al2O3

   0,1    0,075

  nAl=0,1mol

  Lập tỉ lệ hết với dư:

  => 0,1/4  <     0,15/3

  =>Al hết, O2 dư

  mO2 dư= (10,15-0,075).32=2,4g

  3/

  4Y+3O2=2Y2O3

  0,2   0,15

  BTKL:

  mY+mO2=mY2O3

  5,4+mO2=10,2

  =>mO2=4,8g

  ->nO2=4,8/32=0,15mol

  $M_Y$=5,4/0,2=27g/mol

  =>Y là Al (nhôm)

Viết một bình luận