Câu 1:Cây có lá kép A. cây rau muống. B. cây phượng C. cây mít. D. cây bưởi. Câu 2: Nhóm cây gồm toàn cây có lá kép là A. cây me, cây hoa cúc. B.

Photo of author

By Raelynn

Câu 1:Cây có lá kép
A. cây rau muống.
B. cây phượng
C. cây mít.
D. cây bưởi.
Câu 2: Nhóm cây gồm toàn cây có lá kép là
A. cây me, cây hoa cúc.
B. cây na, cây ổi.
C. cây xoài, cây mít.
D. cây hoa hồng, cây rau ngót.
Câu 3:Củsu hào là bộ phận
A. thân củ
B. thân rễ.
C. thân mọng nước.
D. rễ củ.
Câu 4: Cây xương rồng, thuộc bộphận biến dạng của
A. rễ, thân
B. lá, rễ.
C. thân, lá.
D. rễ, thân và lá.
Câu 5:Hoa gồm các bộphận chính là
A. cuốnghoa, đếhoa, nhị, nhụy.
B. cuốnghoa, lá đài, nhị, nhụy.
C. lá đài, tràng, nhị, nhụy
D. đếhoa, lá đài, nhị, nhụy.
Câu 6:Cây có hoa đơn tính là
A. cây hoa cúc.
B. cây chanh.
C.cây mướp.
D. cây rau cải.
Câu 7: Hạt phấn thuộc bộ phận
A.cuống hoa.
B. nhị hoa.
C. nhụy hoa.
D. tràng.
Câu 8:Hoa lưỡng tính có đặc điểm
A. chỉ có nhuỵ
B. Có đủ đài và tràng
C. chỉ có nhị.
D.Có đủ nhị và nhuỵ
Câu 9:Nhị hoa thường có
A. màu xanh.
B. màu đỏ.
C. màu vàng.
D. màu tím.
Câu 10:Bao hoa gồm có hai thành phần, đó là
A. tràng và nhị.
B. đài và tràng.
C. nhị và nhuỵ.
D. đài và nhụy.
Câu 11:Cơ quan sinh sản chủ yếu của hoa đực là
A. tràng.
B. nhụy.
C. nhị.
D. đài.
Câu 12:Nhóm quả đều thuộc quả khô là:
A. quả cà chua, quả cải, quả chò.
B. quả cải, quả đậu tương,quả phượng
.C. quả lạc, quả đu đủ, quả cam.
D. quả đậu Hà Lan, quả na, quả xoài
Câu 13:Hạt gồm những bộphận A. vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.
B. vỏ, phôi nhũ và thân mầm.
C. thân mầm, chồi mầm và rễ mầm.
D. vỏ, phôi và phôi nhũ.
Câu 14:Hoa bí ngô thụ phấn nhờ
A. sâu bọ. B. nhờ gió.
C. tự thụ phấn
D. nhờ nước.
Câu 15:Hoa thiếu bộ phận nhụy thuộc hoa
A. đơn tính.
B. hoa cái.
C. hoađực.
D. hoa lưỡng tính.
Câu16: Hạt lạc, bộ phận chiếm phần lớn trọng lượng hạt là
A. rễ mầm.
B. thân mầm.
C. lá mầm.
D. chồi mầm.
Câu17: Chất dinh dưỡng của hạt được dự trữ ở bộ phận
A.thân mầm hoặc rễ mầm.
B. thân mầm hoặc rễ mầm.
C. lá mầm hoặcrễ mầm.
D. lá mầm hoặc phôi nhũ.
Câu 18: Bộ phận phôi nhũ có ở loại hạt nào dưới đây?
A. Hạt đỗ đen.
B. Hạt bí ngô.
C. Hạt gạo.
D. Hạt hướng dương
Câu19:Khi chín, vỏ của quả nào dưới đây không có khả năng tự nứt ra?
A. Quả bông.
B. Quả me.
C. Quả đậu đen.
D. Quả cải.
Câu20:Quả cây xấu hổ có hình thức phát tán giống
A. quả ké đầu ngựa.
B. quả cải.
C. quả chi chi.
D. quả đậu bắp.

0 bình luận về “Câu 1:Cây có lá kép A. cây rau muống. B. cây phượng C. cây mít. D. cây bưởi. Câu 2: Nhóm cây gồm toàn cây có lá kép là A. cây me, cây hoa cúc. B.”

 1.   câu 1: B                      Câu 11:C                            

  câu 2 : D                       câu 12:B

   câu 3: A                       câu 13:A

  câu 4: C                        câu 14: A

  câu 5: C                         câu 15: C

  câu 6: C                         câu 16: B

  câu 7: B                         câu 17:D

  câu 8: D                        câu 18:B   

  câu 9: C                        câu 19: B

  Câu 10: B                     câu 20: A  

Viết một bình luận