Câu 1.Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X thu được 13,2 gam CO2 và 7,2 gam nước. X là:

By Skylar

Câu 1.Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X thu được 13,2 gam CO2 và 7,2 gam nước. X là:

0 bình luận về “Câu 1.Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X thu được 13,2 gam CO2 và 7,2 gam nước. X là:”

 1. Đáp án:

   CT: CxHy

  PT: CxHy+(n+y/4) o2—–> nCO2 +y/2H2O

           0.1                                 0.3          0.4

           1                                       n           y/2   

  nX=0.1 ( n ankan= nH2O-nO2)

  n=3, y=8

  CT C3H8

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận