Câu 1 : giọt nước màu tím dịch chuyển trở lại đầu A chứng điều gì ? Miếng gỗ đã có tác dụng gì ?

Photo of author

By Ximena

Câu 1 : giọt nước màu tím dịch chuyển trở lại đầu A chứng điều gì ? Miếng gỗ đã có tác dụng gì ?
Leave a Comment