Câu 1 : khi trang trí một lọ hoa chúng ta cần chú ý về điều gì Câu 2: những Màu rèm nào có thể làm cho căn phòng nhỏ mà rộng ra Câu 3: Nêu công dụng c

Photo of author

By Sarah

Câu 1 : khi trang trí một lọ hoa chúng ta cần chú ý về điều gì
Câu 2: những Màu rèm nào có thể làm cho căn phòng nhỏ mà rộng ra
Câu 3: Nêu công dụng của gương
Câu 4: nhà ở sạch sẽ ngăn nắp có tác dụng như thế nào trong đời sống con người
Câu 5: nêu xác định chiều dài của cạnh chính khi cắm hoa trang trí
Câu 6 : quần áo vải sợi bông có tác dụng như thế nào
Câu 7 : nghề trồng hoa cây cảnh có tác dụng gì
Leave a Comment