Câu 1: Lớp chim ngày nay được chia mấy nhóm ? Là những nhóm nào ? Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của nhóm và kể tên các đại diện . Câu 2: Trình bày đặc đi

Photo of author

By Camila

Câu 1: Lớp chim ngày nay được chia mấy nhóm ? Là những nhóm nào ? Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của nhóm và kể tên các đại diện .
Câu 2: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoại và di chuyển của Thỏ . giải thích tại sao Thot chạy không dai sức bằng thú ăn thịt nhưng trong một số trường hợp nó vẫn thoát khỏi nanh vuốt của vật săn mồi ?
Câu 3: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài và sinh sản của thú mỏ vịt và kanguru
Câu 4: Trình bày đặc điểm của bộ dơi và cá voi
Câu 5: Phân biệt đặc điểm của bộ răng của : bộ gặm nhấm , bộ ăn thịt và bộ ăn sâu bọ . Nêu vai trò của lớp thú
Câu 6 : Trình bày đặc điểm của các bộ móng guốc ? Phần bộ móng guốc gồm những loại nào ? Nêu ví dụ.
Leave a Comment