Câu 1: Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 9,5m và chiều cao là 6,8m thì diện tích hình thang đó là A32㎡ B323㎡ 646㎡ 64,6㎡ Câu 2: 1 hình t

By Madelyn

Câu 1: Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 9,5m và chiều cao là 6,8m thì diện tích hình thang đó là
A32㎡ B323㎡ 646㎡ 64,6㎡
Câu 2: 1 hình tròn có bán kính là 8cm chu vi hình tròn là
A50,24cm B25,12cm C12,56cm D200,96
Câu 3:
Câu4: 1thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 36m, đáy bé là 22m chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Vụ mùa qua 100㎡ thu 60kg thóc , vậy hỏi tất cả thu bn tạ thóc

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận