tục ngữ là gì : bao gồm nội dung và nghệ thuật

By Allison

tục ngữ là gì : bao gồm nội dung và nghệ thuật

0 bình luận về “tục ngữ là gì : bao gồm nội dung và nghệ thuật”

 1. – Tục ngữ là những câu ngắn gọn lưu truyền lâu đời từ thời tổ tiên, có vế có đối, có vần vè, so sánh án dụ,… đúc kết kinh nghiệm sản xuất, nêu lên bài học quá giá cho cuộc sống, để mọi người vận dụng, biểu đạt tình cảm, tư tưởng, hành động của mình vào cuộc sống hàng ngày.

  XIN HAY NHẤT Ạ

  Trả lời
 2. Tục ngữ là thể loại văn học dân gian nhằm đúc kết kinh nghiệm, tri thức của nhân dân dưới hình thức những câu nói ngắn gọn, súc tích, có nhịp điệu, dễ nhớ, dễ truyền đạt, thường gieo vần lưng.

  Nội dung:

  -Phản ánh kinh nghiệm sản xuất của nhân dân lao động

  -Ghi nhận các hiện tượng lịch sử xã hội

  -Thể hiện triết lý dân gian dân tộc

  Nghệ thuật:

  -Có mối quan hệ chặt chẽ giữa nội dung và hình thức

  -Tính hình tượng trong tục ngữ (so sánh, ẩn dụ, nhân hóa)

  -Có vần điệu và sự hòa đối (vần liền và vần cách) 

  -Thường chia ra các vế, mỗi vế là các phán đoán (khẳng định hoặc phán đoán trái ngược trong 2 vế)

  -Sử dụng các quan hệ từ

  #CHÚC BẠN HỌC TỐT

  #18/1/2021

  Trả lời

Viết một bình luận