Câu 1 : Nêu các biện pháp để cơ và xương phát triển cân đối và khỏe mạnh ? Câu 2 : giải thích một số hiện tượng : mủ trắng , máu chảy trong hệ mạch k

Photo of author

By Maya

Câu 1 : Nêu các biện pháp để cơ và xương phát triển cân đối và khỏe mạnh ? Câu 2 : giải thích một số hiện tượng : mủ trắng , máu chảy trong hệ mạch ko bị vỡ tiểu cầu , tim hoạt động suốt đời liên tục mà ko mỏi mệt ; máu vận chuyển theo một chiều trong hệ mạch nhờ đâu
Leave a Comment