Câu 1: Nêu tính chất hóa học của oxi. Viết PTHH minh họa. Khí oxi có ứng dụng gì trong đời sống và sản xuất?

Photo of author

By Ruby

Câu 1: Nêu tính chất hóa học của oxi. Viết PTHH minh họa. Khí oxi có ứng dụng gì trong đời sống và sản xuất?
Leave a Comment