Câu 1:Ngô Quyền dựng nền độc lập trong hoàn cảnh nào? Câu 2:Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước trong hoàn cảnh nào? Công lao của Đinh Bộ Lĩnh với dân tộ

By Ayla

Câu 1:Ngô Quyền dựng nền độc lập trong hoàn cảnh nào?
Câu 2:Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước trong hoàn cảnh nào? Công lao của Đinh Bộ Lĩnh với dân tộc.
Câu 3: Em hãy trình bày công lao của Ngô quyền và đinh Bộ lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập
Câu 4:trình bày đời sống xã hội và văn hóa thời đinh tiền Lê vì sao nhiều thời sự kỳ này lại được trọng dụng
( Nhớ là đừng dài quá. Ai trả lời hay sẽ vote 5*).

0 bình luận về “Câu 1:Ngô Quyền dựng nền độc lập trong hoàn cảnh nào? Câu 2:Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước trong hoàn cảnh nào? Công lao của Đinh Bộ Lĩnh với dân tộ”

 1. Câu 1:Ngô quyền dựng nền độc lập tròng hoàn cảnh : Dẹp gọn được giặc,nước nhà được bình yên.

  Câu 2:Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước trong hoàn cảnh:đất nước yên bình

  Câu 3:Công lao của Ngô quyền và đinh Bộ lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập:

  -Ngô quyền:

  +Đặt nền móng cho việc xây dựng chính quyền độc lập

  -Đinh Bộ Lĩnh:

  +Dẹp “Loạn 12 sứ quân”, xoá bỏ tình trạng phân tán cát cứ, thống nhất đất nước.

  Câu 4:Vì sao nhiều thời sự kỳ này lại được trọng dụng:

  +Các nhà sư được nhà nước trọng dụng, nhân dân kính trọng, chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi, thể hiện sự phát triển thịnh trị của đạo Phật.

  +Vùng nào cũng có lò luyện võ, trai gái đều chuộng võ, ca hát, nhảy múa phát triển, các lễ hội được tiếp tục phát huy. Đây là bước tiến quan trọng trong đời sống xã hội và văn hóa Đại Cồ Việt.

  Trả lời

Viết một bình luận