Câu 9: Hoa cẩm tú cầu có 3 màu sắc cơ bản, nếu trồng hoa trong môi trường đất có tính kiềm, hoa sẽ có màu hồng tím ( hoặc hồng đỏ ), nếu trong môi trư

Photo of author

By Sadie

Câu 9: Hoa cẩm tú cầu có 3 màu sắc cơ bản, nếu trồng hoa trong môi trường đất có tính kiềm, hoa sẽ có màu hồng tím ( hoặc hồng đỏ ), nếu trong môi trường đất trung tính thì hoa sẽ có màu trắng sữa, còn nếu trong môi trường đất có tính axit thì hoa có màu xanh tím. Em hãy chọn một hóa chất để bón vào trong đất theo lượng thích hợp để có thể chuyển hoa từ màu tím sang màu hồng ? Và ngược lại. Giúp em câu này vs mn

0 bình luận về “Câu 9: Hoa cẩm tú cầu có 3 màu sắc cơ bản, nếu trồng hoa trong môi trường đất có tính kiềm, hoa sẽ có màu hồng tím ( hoặc hồng đỏ ), nếu trong môi trư”

  1. – Chuyển từ màu tím sang màu hồng: chuyển từ đất axit sang đất kiềm. 

    $\to$ cần bón vôi ($CaO$ hoặc $Ca(OH)_2$) để trung hoà axit, tăng độ kiềm đất. 

    – Chuyển từ màu hồng sang màu tím: chuyển từ đất kiềm sang đất axit.

    $\to$ cần bón phân đạm amoni ($NH_4NO_3$, $(NH_4)_2SO_4$). Sau 1 thời gian bón phân amoni, đất sẽ chua.

Viết một bình luận