Câu 1 : Những ngày đầu khởi nghĩa nghĩa quân Lam Sơn đã gặp phải muôn ngàn khó khăn đó là khó khăn gì Câu 2 : Vì sao Lê Lợi giảng hoà và quân Minh ch

Photo of author

By Cora

Câu 1 : Những ngày đầu khởi nghĩa nghĩa quân Lam Sơn đã gặp phải muôn ngàn khó khăn đó là khó khăn gì
Câu 2 : Vì sao Lê Lợi giảng hoà và quân Minh chấp nhận yêu đầu đó
Câu 3 : Thời Lê Sơ đã đạt những thành tựu gì trong lĩnh vực : văn hoá , giáo dục, khoa học, nghệ thuật
Câu 4 : vào thế kỉ 18 kinh tế nông nghiệp ở đằng trong lại có nhiều điều kiện phát triển
Cầu 5: quần Tây Sơn đã lật đổ chính quyền họ Trịnh như nào
Câu 6 : Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền
Leave a Comment