Câu 1:Nước nào đưa máy móc vào sản xuất công nghiệp đầu tiên? Câu 2:Nêu thể thức chính trị của Anh,Pháp,Đức? Câu 3:Kể tên các nhà bác học nổi tiếng tr

Photo of author

By Alexandra

Câu 1:Nước nào đưa máy móc vào sản xuất công nghiệp đầu tiên?
Câu 2:Nêu thể thức chính trị của Anh,Pháp,Đức?
Câu 3:Kể tên các nhà bác học nổi tiếng trên lĩnh vực vật lí cuối tk 19 đầu tk 20?

0 bình luận về “Câu 1:Nước nào đưa máy móc vào sản xuất công nghiệp đầu tiên? Câu 2:Nêu thể thức chính trị của Anh,Pháp,Đức? Câu 3:Kể tên các nhà bác học nổi tiếng tr”

 1. câu 1- nước anh

  câu 2*nước anh: nước anh trở thành nước quân chủ lập hiến:

       2 đảng: + đảng tự do và đảng bảo thủ

                    + đảng bảo thủ

  – đối nội: bảo vệ giai cấp tư sản

  – đôi ngoại: đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa

  *Nước đức

  -đức theo thể chế liên bang do địa chủ quý tộc và tư sản độc quyền thống trị

  *nước pháp:

  – sau cách mạng 4/9/1870, nền cộng hòa thứ 3 đc thành lập, chính phủ cộng hòa thi hành chính sách đàn áp nhân dân, tích cực chạy đua vũ trang và xâm lược thuộc địa

 2. Bạn tham khảo nha!
  Câu 1: Nước Anh đưa máy móc vào sản xuất công nghiệp đầu tiên.
  Câu 2: Anh: Là nước quân chủ lập hiến, gồm 2 đảng (Tự Do và Bảo Thủ) thay nhau cầm quyền.
  Pháp: Nền cộng hòa thứ 3 được thành lập.
  Đức: Theo thể chế liên bang.
  Câu 3: Aristotle
  Stephen Hawking 
  Marie Curie
  Nikola Tesla 

Viết một bình luận