Cho vd quán tính. 5.Khi cán búa lỏng , có thể làm chặt lại bằng cách gõ mạnh đuôi cán búa xuống đất ko ?vì sao?

Cho vd quán tính. 5.Khi cán búa lỏng , có ...

Read more

Cho đoạn văn sau : Cuộc chia tay đột ngột quá. Thủy như người mất hồn, mặt tái xanh như tàu lá. Em chạy vội vào trong nhà mở hòm đồ chơi của nó ra.

Cho đoạn văn sau : Cuộc chia tay đột ngột ...

Read more

Giả sử M(z) là điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức z. Tập hợp điểm M(z) thỏa mãn điều kiện sau đây |2+z|=|1-i| là một đường thẳng có phương trì

Giả sử M(z) là điểm trên mặt phẳng phức biểu ...

Read more

giups mik bài này đi m.n tìm giá trị của x sao cho 6,9

giups mik bài này đi m.n tìm giá trị của ...

Read more

a. 3x + 17 = 2 b. Gia tri tuyet doi x – 1 = 0

a. 3x + 17 = 2 b. Gia tri tuyet ...

Read more

1 ô tô có kl m=2 tấn đang chuyển động thẳng đều trên đg nằm ngang với vận tốc 43,2km/h thì tài xế tắt máy. Xe chuyểng động chậm dần đều rồi dừng lại s

1 ô tô có kl m=2 tấn đang chuyển động ...

Read more

I Rewrite the following sentences 1 ” Open the door”, he said to them ⇒ He told them 2” where are you going?” he asked her ⇒ He askedher where 3

I Rewrite the following sentences 1 ” Open the door”, ...

Read more

Viết một đoạn văn theo cách quy nạp nêu cảm nhận của em về nhân vật chị Dậu qua việc chị đương đầu với 2 tên tay sai trong đoạn trích ” Tức nước vờ bờ

Viết một đoạn văn theo cách quy nạp nêu cảm ...

Read more

B1 13m 5cm= m 6m vuông 12dm vuông = m vuông 3 tấn 25kg = tấn 1805m vuông = ha B2 Tính bằng cách thuận tiện n

B1 13m 5cm= m 6m vuông 12dm vuông = m ...

Read more

tìm lỗi sai và sửa ( nhớ giải thích) I hoped that he will be able to attend the girls club.

tìm lỗi sai và sửa ( nhớ giải thích) I ...

Read more