Câu 1: sinh sản vô tính ở thủy tức và san hô có j giống và khác nhau. Nêu đặc điểm chung của ngành ruột khoang Câu 2 :Nêu tác dụng của giun sán kí sin

Photo of author

By Gabriella

Câu 1: sinh sản vô tính ở thủy tức và san hô có j giống và khác nhau. Nêu đặc điểm chung của ngành ruột khoang
Câu 2 :Nêu tác dụng của giun sán kí sinh và biện pháp phòng tránh
cảm ơn m.n nhiều ạ

0 bình luận về “Câu 1: sinh sản vô tính ở thủy tức và san hô có j giống và khác nhau. Nêu đặc điểm chung của ngành ruột khoang Câu 2 :Nêu tác dụng của giun sán kí sin”

 1. 1

  giống : Thủy tức và san hồ đều có hình thức sinh sản mọc chồi

  khác :

  – Thủy tức: khi trưởng thành chồi tách ra sống độc lập.

  – San hô: khi trưởng thành chồi tiếp tục dính với cơ thể bố mẹ để tạo thành các tập đoàn.

  *Đ ngành ruột khoang : ct đối xứng tỏa tròn , sống dị dưỡng , thành ct có 2 lp , sống tự vệ và tấn côg = gai tb , ruột dạng túi

 2. Đáp án:

  * Sự sinh sản vô tính mọc chồi ở thủy tức và san hô cơ bản là giống nhau

  khác nhau ở chỗ: ở thủy tức khi trưởng thành chồi tách ra để sống độc lập. Còn ở san hô, chồi vẫn dính với cơ thể mẹ và tiếp tục phát triển để tạo thành tập đoàn.

  * Nêu đặc điểm chung của ngành ruột khoang:

  + Cơ thể đối xứng lan tỏa tròn

  + Ruột dạng túi

  +Thành cơ thể có 2 lớp tê bào

  +Tự vệ tấn công bằng tế bài gai

  + Sống dị dưỡng

  Câu 2:* Cách phòng chống :

  Ăn chín, uống sôi .

  – Không ăn thức ăn sống, nếu ăn phải rửa bằng nước sôi và rửa thật kĩ.

  – Vệ sinh môi trường sống thường xuyên.

  – Tẩy giun theo định kỳ ( 2 lần/năm).

  – Rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn + sau khi đi vệ sinh.

  Giải thích các bước giải:

Viết một bình luận