Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài là 1 m chiều rộng bằng 1/2 chiều dài chiều cao bằng trung bình cộng của hai kích thước còn lại A. Tính d

Photo of author

By Clara

Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài là 1 m chiều rộng bằng 1/2 chiều dài chiều cao bằng trung bình cộng của hai kích thước còn lại
A. Tính diện tích kính dùng để làm bể đó là bể không có nắp
B. tính thể tích bể cá đó
C. Mực nước trong bể cao bằng 2/3 chiều cao của bể tính thể tích nước trong bể

0 bình luận về “Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài là 1 m chiều rộng bằng 1/2 chiều dài chiều cao bằng trung bình cộng của hai kích thước còn lại A. Tính d”

 1. a) Chiều rộng của bể đó là:

  `1:2=0,5(m)`

  Chiều cao của bể đó là:

  `(1+0,5):2=0,75(m)`

  Diện tích xung quanh của bể đó là:

  `(1+0,5)×2×0,75=2,25(m²)`

  Diện tích kính dùng để làm bể đó là:

  `2,25+1×0,5=2,75(m²)`

  b) Thể tích bể cá đó là:

  `1×0,5×0,75=0,375(m³)`

  c) Chiều cao mực nước trong bể là:

  `0,75×2/3=0,5(m)`

  Thể tích nước trong bể là:

  `1×0,5×0,5=0,25(m³)`

 2. Đáp án:

  a) Diện tích xung quanh của bể kính là:

  (10 + 5) × 2 × 6 = 180 (cm2)

  Diện tích đáy của bể kính là:

  10 × 5 = 50 (cm2)

  Diện tích kính dùng để làm bể cá là:

  180 + 50 = 230 (dm3)

  b) Thể tích bể cá là: 10 x 5 x 6 = 300 (dm3)

  300 dm3 = 300 lit

  c) Vì mức nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể nên thể tích nước trong bể bằng 3/4 thể tích bể cá.

  Số lít nước trong bể cá là:

  300 x3/4  = 225 lít

  Đáp số: a) 230dm3, b)300l; c) 225l

  Giải thích các bước giải:

  Phương pháp giải

  – Vì bể không có nắp nên diện tích kính dùng làm bể cá đó bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích mặt đáy.

  – Thể tích = chiều dài × chiều rộng × chiều cao (cùng đơn vị đo).

  – Mức nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể nên thể tích nước trong bể bằng  thể tích bể cá.

  Mong Đc câu trả lời hay nhất

Viết một bình luận