Câu 1: Suy nghĩ về số phận của người lao động trong xã hội xưa và nay Câu 2: Theo em, cuộc đời của người phụ nữ hiện nay có sự thay đổi như thế nào so

By Vivian

Câu 1: Suy nghĩ về số phận của người lao động trong xã hội xưa và nay
Câu 2: Theo em, cuộc đời của người phụ nữ hiện nay có sự thay đổi như thế nào so với thời kì xã hội phong kiến?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận