Câu 1 : Qúa trình nào dưới đây không làm giảm lương oxi trong không khí A.Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt B. Sự cháy của than,củi

Photo of author

By Ximena

Câu 1 : Qúa trình nào dưới đây không làm giảm lương oxi trong không khí
A.Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt B. Sự cháy của than,củi,bếp ga
C. Sự quang hợp của cây xanh D. Sự hô hấp của động vật

0 bình luận về “Câu 1 : Qúa trình nào dưới đây không làm giảm lương oxi trong không khí A.Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt B. Sự cháy của than,củi”

 1. Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

   A: sự gỉ là sự oxi hóa của Fe: 3Fe+2O2->Fe3O4

  B: sự cháy là sự oxi hóa C: C+O2->CO2

  C: quang hợp của cây xanh sử dụng CO2 tạo O2

  D: hô hấp của động vật dùng O2 và thải ra CO2

Viết một bình luận