Câu 1: Tại sao cấu tạo của sứa , hải quỳ , sản hô có sự khác nhau. Câu 2 : Hãy nhận xét về nghành ruột khoang. Câu 3: Tại sao sưá , hải quỳ , sản hô đ

By Peyton

Câu 1: Tại sao cấu tạo của sứa , hải quỳ , sản hô có sự khác nhau.
Câu 2 : Hãy nhận xét về nghành ruột khoang.
Câu 3: Tại sao sưá , hải quỳ , sản hô được xếp vào nghành ruột khoang.
Đánh giá 5 sao
Cho câu trả lời hay nhất ạ
Viết một bình luận