Câu 1: Tình hình kinh tế của cac nước tư bản Anh, Pháp, Đức, Mĩ? Đặc điểm của các nước đế quốc và giải thích? Câu 2: Vì sao các nước Đông Nam Á tư bản

Photo of author

By Iris

Câu 1: Tình hình kinh tế của cac nước tư bản Anh, Pháp, Đức, Mĩ? Đặc điểm của các nước đế quốc và giải thích?
Câu 2: Vì sao các nước Đông Nam Á tư bản phương Tây xâm lược? Nêu quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây
Câu 3 Hoàn cảnh, nội dung, kết quả, ý nghĩa cuộc Duy Tân Minh Trị

0 bình luận về “Câu 1: Tình hình kinh tế của cac nước tư bản Anh, Pháp, Đức, Mĩ? Đặc điểm của các nước đế quốc và giải thích? Câu 2: Vì sao các nước Đông Nam Á tư bản”

 1. câu 1:Tình hình kinh tế

  Anh:

  -Trước năm 1870, Anh đứng đầu thế giới về sx công nghiệp

  -Từ sau năm 1870, Anh đã tụt xg sau Mĩ, Đức

  Đức:

  -Đứng đầu châu Âu, đứng thứ 2 TG sau Mĩ

  -cuối thế kỉ XIX, các công ty độc quyền ra đời trong các lĩnh vực khai thác than đá, luyện kim.

  Mĩ:

  -Sx công ngiệp đứng đầu TG, nông nghiệp rất phát triển.

  -Các công ty độc quyền khổng lồ ra đời

  câu 2:

  -Các nước Đông Nam Á tư bản phương Tây xâm lược vì:

  +,Các nước tư bản phát triển cần nguyên liệu, thị trường.

  +,Đông Nam Á nằm trên đường hoàng hải từ Tây-Đông. Có nhiều thuận lợi…

  -Quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây:

  +Vào cuối thế kỉ XIX, khi chế độ Đông Nam Á đang suy yếu, các nước thực dân phương Tây đã đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa khu vực này.

  +thực dân Anh chiếm Miến Điện, Mã Lai, Xin-ga-po, Pru-nây.

  +Pháp chiếm Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

  +Tây Ban Nha, Mĩ chiếm Phi-lip-pin

  +Hà Lan, Bồ Đào Nha chiếm In-đô-nê-xi-a

  Mình chỉ làm 2 câu này thôi nha~ 

  Mong bạn thông cảm~~

Viết một bình luận