Câu 1: tính mặt độ dân số của Việt nam , Trung Quốc và in-đô-nê-xi-a. Câu 2: môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến nào t

By Katherine

Câu 1: tính mặt độ dân số của Việt nam , Trung Quốc và in-đô-nê-xi-a.
Câu 2: môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến nào trên địa cầu ? Nhận biết biểu đồ khí hậu của môi trường xích đạo ẩm, nhiệt đới , nhiệt đới gió mùa?
Giúp mình với

0 bình luận về “Câu 1: tính mặt độ dân số của Việt nam , Trung Quốc và in-đô-nê-xi-a. Câu 2: môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến nào t”

 1. Địa Lý · Lớp 6

  Câu 1: tính mặt độ dân số của Việt nam , Trung Quốc và in-đô-nê-xi-a.

  ⇔Mật độ dân số của Việt Nam là 290 người/km²

  ⇔Mật độ dân số của Trung Quốc là 153 người/km²

  ⇔Mật độ dân số của Indonesia là 151 người/km² 

  Câu 2: Môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến nào trên địa cầu ? Nhận biết biểu đồ khí hậu của môi trường xích đạo ẩm, nhiệt đới , nhiệt đới gió mùa?

  – Môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến 30°B và 30°N (giữa hai chí tuyến).

  Cho mk xin ctlhn

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm