Câu 1: tính mặt độ dân số của Việt nam , Trung Quốc và in-đô-nê-xi-a. Câu 2: môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến nào t

Photo of author

By Katherine

Câu 1: tính mặt độ dân số của Việt nam , Trung Quốc và in-đô-nê-xi-a.
Câu 2: môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến nào trên địa cầu ? Nhận biết biểu đồ khí hậu của môi trường xích đạo ẩm, nhiệt đới , nhiệt đới gió mùa?
Giúp mình với

0 bình luận về “Câu 1: tính mặt độ dân số của Việt nam , Trung Quốc và in-đô-nê-xi-a. Câu 2: môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến nào t”

 1. Địa Lý · Lớp 6

  Câu 1: tính mặt độ dân số của Việt nam , Trung Quốc và in-đô-nê-xi-a.

  ⇔Mật độ dân số của Việt Nam là 290 người/km²

  ⇔Mật độ dân số của Trung Quốc là 153 người/km²

  ⇔Mật độ dân số của Indonesia là 151 người/km² 

  Câu 2: Môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến nào trên địa cầu ? Nhận biết biểu đồ khí hậu của môi trường xích đạo ẩm, nhiệt đới , nhiệt đới gió mùa?

  – Môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến 30°B và 30°N (giữa hai chí tuyến).

  Cho mk xin ctlhn

Viết một bình luận