câu 1: tổ chức bộ máy nhà nước thời lý như thế nào? – nhận xét so với bộ máy nhà nước tiền lê câu 2: tổ chức bộ máy nhà nc – giải thích tại sao ngô qu

By Ruby

câu 1: tổ chức bộ máy nhà nước thời lý như thế nào?
– nhận xét so với bộ máy nhà nước tiền lê
câu 2: tổ chức bộ máy nhà nc
– giải thích tại sao ngô quyền bỏ chức tiết đô sứ
câu 3 em hãy trình bày giáo dục văn hóa thời lý
a)giáo dục
b) văn hóa:(bỏ kiến trúc)
câu4: em hãy viết bài thơ thần của lý thường kiệt(và giải thích ngắn gọn bài thơ đó)
câu5: nhận xét đinh bộ lĩnh(đánh giá về công lao của đinh bộ lĩnh)
+ tiểu sử đinh bộ lĩnh
câu6: nhà lý ra đời trong hoàn cảnh nào
(lịch sử 7)

0 bình luận về “câu 1: tổ chức bộ máy nhà nước thời lý như thế nào? – nhận xét so với bộ máy nhà nước tiền lê câu 2: tổ chức bộ máy nhà nc – giải thích tại sao ngô qu”

  1. câu 5 công lao của đinh bộ lĩnh là dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất được đất nước trở lại bình yên thống nhất câu 4 nam quốc sơn hà nam đế cư tiệt nhiên định phận tại thiên thư như hà nghịch lỗ lai xâm phạm nhữ đẳng hành khan thủ bại hư giải thích : bài thơ thể hiện ý chí quyết tâm bảo toàn lãnh thổ của đất nước và bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược

    Trả lời

Viết một bình luận