Một vườn hoa có chu vi là 120m. Chiều rông bằng 60% chiều dài. a Tính diện tích mảnh vườn đó b Người ta sử dụng 10% diện tích vườn hoa làm lối đi. Hỏi

By Raelynn

Một vườn hoa có chu vi là 120m. Chiều rông bằng 60% chiều dài.
a Tính diện tích mảnh vườn đó
b Người ta sử dụng 10% diện tích vườn hoa làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông

0 bình luận về “Một vườn hoa có chu vi là 120m. Chiều rông bằng 60% chiều dài. a Tính diện tích mảnh vườn đó b Người ta sử dụng 10% diện tích vườn hoa làm lối đi. Hỏi”

 1. Đáp án:

   a,2160 m2

  b,216m2

  Giải thích các bước giải:

  Tổng chiều dài và chiều rộng vườn hoa đó là:

  120:2=60(m)

  Chiều dài mảnh vườn hoa đó là:

  60×60%=36(m)

  Diện tích vườn hoa đó là:

  60×36=2160(m2)

  b,Diện tích lối đi là:

  2160×10%=216(m2)

  Vậy a,2160 m2

         b, 216 m2

  Trả lời
 2. Đáp án : a) 843,75m²; b) 84,375m²

  Giải thích các bước giải : 

  Đổi 60% = 3/5. 

  Nửa chu vi mảnh vườn là : 120 : 2 = 60 (m)

  Chiều dài mảnh vườn là : 60 : (3 + 5) x 5 = 37,5 (m)

  Chiều rộng mảnh vườn là : 60 – 37,5 = 22,5 (m)

  a) Diện tích mảnh vườn là : 37,5 x 22,5 = 843,75 (m²)

  b) Diện tích lối đi là : 843,75 : 100 x 10 = 84,375 (m²)

             Đáp số: a) 843,75m²; b) 84,375m²

   

  Trả lời

Viết một bình luận