Câu 1: trình bày khái quát về đặc điểm tự nhiên và văn hóa, truyền thống yêu nước của huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập. Cho biết tên cá

By Kennedy

Câu 1: trình bày khái quát về đặc điểm tự nhiên và văn hóa, truyền thống yêu nước của huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập. Cho biết tên các di tích lịch sử trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập đã được nhà nước xếp hạng; và trình bày cảm nhận về 1 di tích mà bạn yêu thích. Nêu kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập và kể tên những xã, phường, thị trấn đã được công nhận nông thôn mới.

0 bình luận về “Câu 1: trình bày khái quát về đặc điểm tự nhiên và văn hóa, truyền thống yêu nước của huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập. Cho biết tên cá”

 1. Mỗi độ phượng nở hè về, Sở khoa học tỉnh Đồng Nai lại tổ chức Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai nhằm tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những giá trị văn hóa – lịch sử Đồng Nai qua các thời kỳ. Chủ đề năm nay là: Tìm hiểu truyền thống yêu nước, lịch sử, văn hóa và công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai.

  Hội thi tạo điều kiện cho mọi người trong địa bàn tỉnh thúc đẩy phong trào tìm hiểu về lịch sử vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai, tìm hiểu về những di tích lịch sử – văn hóa, nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào, giúp mọi người hiểu sâu rộng hơn về giá trị văn hóa lịch sử của địa phương nói riêng và thể hiện bằng hành động cụ thể về trách nhiệm của bản thân trong quá trình xây dựng tỉnh Đồng Nai văn minh, giàu đẹp.

  Trả lời
 2. Trong tham luận với chủ đề “Kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực miền núi phía Bắc trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới” do đại diện Bộ Công an trình bày đã nêu rõ đây là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, khu vực miền núi phía Bắc là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, là nơi tập trung sinh sống của đại đa số đồng bào các dân tộc Việt Nam.

  Quán triệt các Nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn nông thôn trên phạm vi cả nước nói chung và địa bàn nông thôn miền núi phía Bắc nói riêng.

  Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Công an các tỉnh miền núi phía Bắc đã chủ động tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

  Lực lượng công an tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn cơ sở, tình hình an ninh nội bộ, cơ quan, đơn vị, trường học, đảm bảo an ninh nông thôn; không để xảy ra các hoạt động chống Đảng, chống Nhà nước, phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; phòng ngừa, ngăn chặn khiếu kiện đông người; tuyên truyền đạo trái pháp luật; tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền Vương quốc Mông, Pháp luân công; Ban hành kế hoạch thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; tổ chức rà soát, đánh giá phân loại xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chú trọng công tác vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội với nhiều hình thức, nội dung phong phú, điển hình.

  Đặc biệt là Bộ Công an đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chương trình, biện pháp đấu tranh, phòng chống ma túy tại các địa bàn trọng điểm, điểm nóng về ma túy.

  Ở địa bàn tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng chức năng cần tập trung phát động nhân dân các dân tộc thực hiện nghiêm túc chính sách dân tộc của Đảng; xây dựng mối đoàn kết các dân tộc; phát hiện đấu tranh với các hoạt động chia rẽ, kỳ thị dân tộc, phát triển đạo trái pháp luật; bảo vệ an ninh biên giới, chống vượt biên, xâm nhập; loại bỏ dần các hủ tục lạc hậu; xây dựng bản làng an toàn, đoàn kết, văn hóa; Bảo vệ tài nguyên rừng; không trồng cây thuốc phiện, sử dụng, buôn bán chất ma túy; Xây dựng củng cố cơ sở chính trị vùng dân tộc, chú ý phát triển cán bộ, đảng viên là người dân tộc. Phát huy vai trò của người có uy tín theo Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  Ở địa bàn nông thôn tập trung phát động nhân dân tham gia xây dựng thôn, xóm, làng, bản, xã an toàn, đoàn kết, văn hóa; toàn dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm và quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại phường, xã; tham gia xây dựng cơ sở chính trị, nhất là lực lượng Công an xã.

  Trả lời

Viết một bình luận