Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác của góc B cắt AC tại D. Hãy so sánh DA và DC A) DA = DC B) DA < DC C) DA > DC

By Autumn

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác của góc B cắt AC tại D. Hãy so sánh DA và DC
A) DA = DC B) DA < DC C) DA > DC

0 bình luận về “Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác của góc B cắt AC tại D. Hãy so sánh DA và DC A) DA = DC B) DA < DC C) DA > DC”

 1. Đáp án:

   b

  Giải thích các bước giải:

  Kẻ DE vuông góc với BC

  ΔBD=ΔBDA (cạnh huyền và một góc nhọn bằng nhau) nên DE=AD

  Trong tam giác vuông DEC, góc E là góc vuông, góc C là góc nhọn nên DE<DC

  Vậy AD<DC

  Trả lời

Viết một bình luận