xe thứ 1 xuất phát từ C về D trên một đường thẳng ,chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2m/s và với vận tốc đầu bằng 0. cùng lúc đó xe 2 xuất phát từ

By Genesis

xe thứ 1 xuất phát từ C về D trên một đường thẳng ,chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2m/s và với vận tốc đầu bằng 0. cùng lúc đó xe 2 xuất phát từ D chuyển động cùng hướng với xe1 với vận tốc không đổi v(m/s) sau 60s thì xe 1 đuổi kịp xe 2 . biết CD =3km
a) viết phương trình chuyển động của hai xe ,chọn gốc thời gian lúc khảo sát, chiều dương từ C đến D ,gốc tọa độ tại C
b)sau khi khảo sát được 5s thì xe thứ nhất hãm phanh chuyển động chậm dần đuề với gia tốc có độ lớn a .để xe 1 không thẻ vượt xe 2 thì gia tốc a có độ lớn nhỏ nhất bằng bao nhiêu
**Mong mọi người giúp đỡ. Cần gấp ạ **

0 bình luận về “xe thứ 1 xuất phát từ C về D trên một đường thẳng ,chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2m/s và với vận tốc đầu bằng 0. cùng lúc đó xe 2 xuất phát từ”

Viết một bình luận