Câu 23: Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phải dựa trên cơ sở chủ yếu nào?

Photo of author

By Katherine

Câu 23: Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phải dựa trên cơ sở chủ yếu nào?

0 bình luận về “Câu 23: Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phải dựa trên cơ sở chủ yếu nào?”

  1. – Dân cư và nguồn lao động

    – Thu hút đầu tư nước ngoài 

    – Trình độ công nghệ, lao động, cơ sở vật chất, kĩ thuật tốt

    – Chính sách phát triển ngành du lịch của nhà nước

    CHÚC HỌC TỐT

  2. Việc năng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phải dựa trên cơ sở trình độ khoa học-công nghiệp cao,nguồn lao động lành nghề và các cơ sở vật chất kĩ thuật tốt.

Viết một bình luận