Câu 24. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến sự phân bố ngành dịch vụ.

Photo of author

By Rose

Câu 24. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến sự phân bố ngành dịch vụ.

0 bình luận về “Câu 24. Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến sự phân bố ngành dịch vụ.”

  1. Trả lời:

    Sự phân bố dân cư và sự phát triển kinh tế là hai yếu tố có tác động mạnh mẽ nhất đến sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ.

    Đáp án: Sự phân bố dân cư và phát triển kinh tế.

Viết một bình luận