tuổi trẻ ngày nay cần làm j để xứng đáng với truyền thống đánh giặc cưu nước của ông cha ta ngày trước

tuổi trẻ ngày nay cần làm j để xứng đáng ...

Read more

tam giac ABC co dien tich la 4cm vuong .Chieu cao AHco do dai 0,8cm .Do dai day BCcua hinh tam giac la A 5cm B15 cm C20 cm D 10cm chi can tron dap an

tam giac ABC co dien tich la 4cm vuong .Chieu ...

Read more

x1^2 – x2^2 phân tích ra được gì vậy :

x1^2 – x2^2 phân tích ra được gì vậy :

Read more

write about drawbacks of smoking

write about drawbacks of smoking

Read more

1 vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được những đoạn đường s1 = 24m s2 = 64m trong 2 khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc

1 vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được ...

Read more

Giúp mình 2 câu này với Câu 1 vì sao An Dương Vương quyết định xây thành cổ loa? Câu 2 việc xây thành gặp khó khăn gì? Bạn nào trả lời đúng đủ cả 2 c

Giúp mình 2 câu này với Câu 1 vì sao ...

Read more

Một người dự định đi từ a đến b mất 30’ với vận tốc là v.nhưng do chuẩn bị ko kịp nên người này đi trễ mất 10’ . Hỏi người này phải tăng tốc bao nhiêu

Một người dự định đi từ a đến b mất ...

Read more

Hành động của hai nhân vật trong hiệp 4 ( văn bản chiến thắng Mtao Mxây )

Hành động của hai nhân vật trong hiệp 4 ( ...

Read more

Người ta điều chế kẽm oxit bằng cách đốt kẽm trong oxi a. Tính thể tích oxi(đktc) cần thiết để điều chế 40,5 gam kẽm oxit. b. Muốn có lượng oxi nói tr

Người ta điều chế kẽm oxit bằng cách đốt kẽm ...

Read more

Cho 2 điện tích q1 = 2.10^-6( c ) q2=-4.10^-6 (c) Đặt cách nhau 10cm Tính độ lớn lực tương tác, hút hay đẩy

Cho 2 điện tích q1 = 2.10^-6( c ) q2=-4.10^-6 ...

Read more