Câu 3. Tổng của 1và1/4 tấn + 2và2/5 tạ = ….. kg? Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 1490kg B. 3,65kg C. 1,49kg

Photo of author

By Amara

Câu 3. Tổng của 1và1/4 tấn + 2và2/5 tạ = ….. kg? Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 1490kg B. 3,65kg C. 1,49kg D. 149kg

0 bình luận về “Câu 3. Tổng của 1và1/4 tấn + 2và2/5 tạ = ….. kg? Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 1490kg B. 3,65kg C. 1,49kg”

 1. Câu 3 : Tổng của 1 và 1/4 tấn + 2 và 2/5 tạ = 

      A. 1490

                     Chúc bạn hok tốt !

   

 2. $\text{Chào bạn. Bạn tham khảo nhé !}$

  $\text{Đáp án : A}$

  $\text{Chúc bạn học tốt nhé !}$ 
  $\text{Cho mình xin vote 5 sao + 1 cảm ơn + câu trl hay nhất nhé}$

   

Viết một bình luận