“well-preserved ancient body found in China” nghĩa là gì? ( đừng dùng gg dịch)

Photo of author

By Sarah

“well-preserved ancient body found in China” nghĩa là gì? ( đừng dùng gg dịch)

0 bình luận về ““well-preserved ancient body found in China” nghĩa là gì? ( đừng dùng gg dịch)”

  1. Dịch: “Cơ thể cổ đại được bảo quản tốt được tìm thấy ở Trung Quốc”

Viết một bình luận