Câu 4. Muốn lát nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 9m chiều rộng bằng 3 2 chiều dài, bằng gạch men hình vuông cạnh 5 dm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch đ

By aihong

Câu 4. Muốn lát nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 9m chiều rộng bằng 3
2
chiều
dài, bằng gạch men hình vuông cạnh 5 dm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín
nền nhà đó (mạch ghép không đáng kế)

0 bình luận về “Câu 4. Muốn lát nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 9m chiều rộng bằng 3 2 chiều dài, bằng gạch men hình vuông cạnh 5 dm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch đ”

 1.           Bài giải     

                   Đổi:

                       9m= 90dm

  Chiều rộng của nền nhà là:

            90×3/2=135(dm)

  Diện tích nền nhà là:

          90×135=12150(dm2)

  Diện tích của viên gạch là:

          5×5=25(dm2)

  Số viên gạch để lát kín nền nhà là:

          12150÷25=486(viên)

                   Đáp số: 486 viên gạch

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Chiều rộng nền nhà:

  9 x3/2=13,5(m)

   Diện tích nền nhà:

  9 x 13,5 = 121,5(m2)

    5 dm=0,5m

  Diện tích 1 viên gạch

  0,5 x0,5 = 0,25(m2)

  Số viên gạch để lát kín:

  121,5: 0,25=486 (viên)

  Vậy cần 486 viên để lát kín nền nhà

   

  Trả lời

Viết một bình luận