Giải hộ mk Cho x.y.z=5.Tinhs giá trị của biểu thức: M= x/ xy+x+5+ y/yz+y+1+ 5z/xz +5z +5

By Maria

Giải hộ mk
Cho x.y.z=5.Tinhs giá trị của biểu thức:
M= x/ xy+x+5+ y/yz+y+1+ 5z/xz +5z +5

0 bình luận về “Giải hộ mk Cho x.y.z=5.Tinhs giá trị của biểu thức: M= x/ xy+x+5+ y/yz+y+1+ 5z/xz +5z +5”

 1. `M= x/ (xy+x+5)+ y/(yz+y+1)+ (5z)/(xz +5z +5`

  `text(thay )xyz=5`

  `M= x/ (xy+x+xyz)+ y/(yz+y+1)+ (xyz.z)/(xz +xyz.z +xyz`

  `M= x/ (x(y+1+yz))+ y/(yz+y+1)+ (xyz^2)/(xz( 1+yz +y)`

  `M= 1/ (yz+y+1)+ y/(yz+y+1)+ (yz)/( yz +y+1)`

  `M= (1+ y+ yz)/( yz +y+1)`

  `M=1`

  Trả lời

Viết một bình luận