Câu 5: Cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần kéo dài nhất là: A. KN Trần Ngỗi . B. KN Trần Nguyên Thôi. C. KN Trần Quý Khoáng D. KN Trần Nguyên Khang

Photo of author

By aihong

Câu 5: Cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần kéo dài nhất là:
A. KN Trần Ngỗi .
B. KN Trần Nguyên Thôi.
C. KN Trần Quý Khoáng
D. KN Trần Nguyên Khang.
Câu 6: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào
A. ngày 7-3-1418
B. ngày 2-7-1418
C. ngày 3-7-1418
D. ngày 7-2-1418

0 bình luận về “Câu 5: Cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần kéo dài nhất là: A. KN Trần Ngỗi . B. KN Trần Nguyên Thôi. C. KN Trần Quý Khoáng D. KN Trần Nguyên Khang”

 1. Câu 5: Cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần kéo dài nhất là:

  A. KN Trần Ngỗi .

  B. KN Trần Nguyên Thôi.

  C. KN Trần Quý Khoáng

  D. KN Trần Nguyên Khang.

  Câu 6: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào

  A. ngày 7-3-1418

  B. ngày 2-7-1418

  C. ngày 3-7-1418

  D. ngày 7-2-1418

Viết một bình luận