Câu 5. Một ô tô đi quãng dường dâài 225 km. Lúc dầu xe di với vận tốc 60 km/h. Šau đó vì đường xấu và dốc nên vận tốc giảm xuống chi còn 35 km/h. Và v

Photo of author

By Hadley

Câu 5. Một ô tô đi quãng dường dâài 225 km. Lúc dầu xe di với vận tốc 60 km/h. Šau đó vì đường xấu và dốc nên vận tốc giảm xuống chi còn 35 km/h. Và vì vậy xe đi quãng đường đó hết 5 giờ. Tính thời gian xe di với vận tốc 60km/h

0 bình luận về “Câu 5. Một ô tô đi quãng dường dâài 225 km. Lúc dầu xe di với vận tốc 60 km/h. Šau đó vì đường xấu và dốc nên vận tốc giảm xuống chi còn 35 km/h. Và v”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Quãng đường người đó đi với vận tốc 35km/giờ là

    35 x 5 = 175 (km)

  Thời gian xe đi với vận tốc 60 km/giờ  là

   ( 225 – 175) ÷ (60-35) =2 giờ

        Đ/s: 2 giờ

   

Viết một bình luận