Câu 8 (4 điểm): Phản ứng hoá học xảy ra khi cổn cháy (đèn cổn trong phòng thí nghiệm) là: Rượu etylic (CH¿O) + oxi → Cacbonic (CO,) + Nước a) Hãy lập

By Savannah

Câu 8 (4 điểm): Phản ứng hoá học xảy ra khi cổn cháy (đèn cổn trong phòng thí
nghiệm) là:
Rượu etylic (CH¿O) + oxi → Cacbonic (CO,) + Nước
a) Hãy lập phương trình hoá học của phản ung?
b) Cho biết tỉ lệ số phân tử các chất trong phản ứng hoá học?
c) Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hết 4,6 gam rượu etylic và thể tích khí
cacbonic tạo thành ở đktc?
(Cho biết: S = 32; C = 12; 0 = 16; H = 1; Mg = 24; Cu = 64)

0 bình luận về “Câu 8 (4 điểm): Phản ứng hoá học xảy ra khi cổn cháy (đèn cổn trong phòng thí nghiệm) là: Rượu etylic (CH¿O) + oxi → Cacbonic (CO,) + Nước a) Hãy lập”

 1. a.C2H5OH+3O2—>3H2O+2CO2

  b.1:3:3:2

  c.nC2H5OH=4,6/46=0,1(mol)

  C2H5OH+3O2—>3H2O+2CO2

        0,1   ->0,3   ->0,3     ->0,2  (mol)

  V O2=n.22,4=0,3.22,4=6,72(l)

  V CO2=n.22,4=0,2.22,4=4,48(l)

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   a)PTHH: C2H5OH+3O2—>2CO2+3H2O

  b) Tỉ lệ số phân tử các chất trong phản ứng hóa học là:

  1:3:2:3

  c)Số mol của rượu etylic là:

  nC2H5OH=4,6:46=0,1(mol)

  PTHH: C2H5OH+3O2—>2CO2+3H2O

                  0,1         0,3         0,2               /mol

  Thể tích khí oxi là:

  VO2=0,3×22,4=6,72(l)

  VCO2=0,2×22,4=4,48(l)

  Trả lời

Viết một bình luận