câu ca dao, tục ngữ về tự chủ?

Photo of author

By Kylie

câu ca dao, tục ngữ về tự chủ?

0 bình luận về “câu ca dao, tục ngữ về tự chủ?”

 1. Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ra vẫn vững như kiềng ba chân

  Cây ngay không sợ chết đứng

 2. – Ăn đói qua ngày, ăn vay nên nợ.

  – Có thân phải lập thân.

  – Có thân thì lo.

  – Có thân phải khổ, có khổ mới nên thân.

  – Hữu thân hữu khổ.

Viết một bình luận