Chiều rộng của một đám đất hình chữ nhật là 16,5m, chiều rộng bagwf 1/3 chiều dài. Trên thửa ruộng đó người ta trồng cà chua. Hỏi người ta thu hoạch đ

Photo of author

By Athena

Chiều rộng của một đám đất hình chữ nhật là 16,5m, chiều rộng bagwf 1/3 chiều dài. Trên thửa ruộng đó người ta trồng cà chua. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu yến cà chua biết mỗi mét vuông thu hoạch được 6,8 kg cà chua.
Leave a Comment