Chiều rộng của một đám đất hình chữ nhật là 16,5m, chiều rộng bagwf 1/3 chiều dài. Trên thửa ruộng đó người ta trồng cà chua. Hỏi người ta thu hoạch đ

Photo of author

By Athena

Chiều rộng của một đám đất hình chữ nhật là 16,5m, chiều rộng bagwf 1/3 chiều dài. Trên thửa ruộng đó người ta trồng cà chua. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu yến cà chua biết mỗi mét vuông thu hoạch được 6,8 kg cà chua.

0 bình luận về “Chiều rộng của một đám đất hình chữ nhật là 16,5m, chiều rộng bagwf 1/3 chiều dài. Trên thửa ruộng đó người ta trồng cà chua. Hỏi người ta thu hoạch đ”

 1. Đáp án:

   555,39 yến

  Giải thích các bước giải:

  Chiều dài đám đất là :

  16,5 x 3 : 1 = 49,5 ( m)

  Diện tích đám đất là :

  16,5 x 49,5 = 816,75 ( m2)

  Cả đám đất thu đc số yến cà chua là :

  816,75 : 1 x 6,8 = 5553,9 ( kg)

                           = 555,39 yến

                           Đáp số : 555,39 yến 

  Mik xin hay nhất ạ !

 2. Giải thích các bước giải:

  – Chiều dài đám đất là:

               `16,5:1/3=49,5  (m)`

  – Diện tích đám đất là:

               `49,5xx16,5=816,75  (m^2)`

  – Số `kg` cà chua thu hoạch được trên thửa ruộng là:

               `816,75:1xx6,8=5553,9  (kg)`

               Đổi: `5553,9  kg=555,39` yến

                            Đáp số: `555,39` yến

Viết một bình luận