Cho 100 gam CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được một lượng khí CO2. Sục lượng khí CO2 thu được vào dung dịch chứa 60 gam NaOH. Tính khố

Photo of author

By Claire

Cho 100 gam CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được một lượng khí CO2. Sục lượng khí CO2 thu được vào dung dịch chứa 60 gam NaOH. Tính khối lượng muối tạo thành.
Chi tiết giúp mình!!! Vote 5 sao nha

0 bình luận về “Cho 100 gam CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được một lượng khí CO2. Sục lượng khí CO2 thu được vào dung dịch chứa 60 gam NaOH. Tính khố”

 1. Đáp án:

  mNa2CO3=53g

  mNaHCO3=42g

  Giải thích các bước giải:

  nCaCO3=1 mol

  nNaOH=1,5 mol

  bảo toàn C: nCaCO3=nCO2=1 mol

  lập tỉ lệ OH/CO2=1,5=> tạo 2 muối

  NaOH+CO2–> NaHCO3

  2NaOH+CO2–> Na2CO3+ H2O

  ta có x+y=1

  2x+y=1,5

  => x=y=0,5

  => mNa2CO3=53g

  mNaHCO3=42g

Viết một bình luận