Cho 13 gam một kim loại M hoá trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch H2 SO4 loãng thì thu được 4,48 lít khí H2 (đkct). Kim loại M là A:Mg. B:Ba C:C

By Valentina

Cho 13 gam một kim loại M hoá trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch H2 SO4 loãng thì thu được 4,48 lít khí H2 (đkct). Kim loại M là
A:Mg.
B:Ba
C:Ca
D:Zn

0 bình luận về “Cho 13 gam một kim loại M hoá trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch H2 SO4 loãng thì thu được 4,48 lít khí H2 (đkct). Kim loại M là A:Mg. B:Ba C:C”

Viết một bình luận