Cho 13 gam một kim loại M hoá trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch H2 SO4 loãng thì thu được 4,48 lít khí H2 (đkct). Kim loại M là A: Mg. B: Ba C

By Adalyn

Cho 13 gam một kim loại M hoá trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch H2 SO4 loãng thì thu được 4,48 lít khí H2 (đkct). Kim loại M là
A:
Mg.
B:
Ba
C:
Ca
D:
Zn

0 bình luận về “Cho 13 gam một kim loại M hoá trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch H2 SO4 loãng thì thu được 4,48 lít khí H2 (đkct). Kim loại M là A: Mg. B: Ba C”

Viết một bình luận