Cho 2,8 gam kim loại Fe tác dụng đủ với 9,2 gam dung dịch axit HCl. Sau phản ứng thu được dung dịch muối FeCl2 và giải phóng 0,1 gam khí H2 . Tính khố

By Ariana

Cho 2,8 gam kim loại Fe tác dụng đủ với 9,2 gam dung dịch axit HCl. Sau phản ứng thu được dung dịch muối FeCl2 và giải phóng 0,1 gam khí H2 . Tính khối lượng dung dịch muối FeCl2 thu được?

0 bình luận về “Cho 2,8 gam kim loại Fe tác dụng đủ với 9,2 gam dung dịch axit HCl. Sau phản ứng thu được dung dịch muối FeCl2 và giải phóng 0,1 gam khí H2 . Tính khố”

 1. Đáp án:

   m dung dịch FeCl2=11,9 gam

  Giải thích các bước giải:

   Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2

  BTKL: mFe + m dung dịch HCl=m dung dịch FeCl2 + mH2

  -> m dung dịch FeCl2=2,8+9,2-0,1=11,9 gam

  Trả lời
 2. Đáp án:

   m FeCl2 =11,8

  Giải thích các bước giải:

   Fe + HCl–> FeCl2 + H2 

  áp dụng định luật bảo toàn  lượng ta có :

  mFe +mHCl = mFeCL2 +mH2 

  2,8+ 9,2 =mFeCl2 + 0,1*2

  mFeCl2 = 2,8+9,2-0,2
                =11,8

  Trả lời

Viết một bình luận